Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Adam Wasilewski 215
Strony: 215-226
DOI: 10.18276/si.2015.38-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Architektura integracji systemów informatycznych dla farm e-commerce wymaga nie tylko uwzględnienia typowych rozwiązań integracyjnych, pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości przesyłania danych (przede wszystkim w zakresie wydajności, wiarygodności, niezawodności), ale także zapewnienia wysokiej jakości realizacji procesów obsługi klienta dla różnych sklepów działających w ramach farmy. Aby uwzględnić obie te grupy wymagań, można wykorzystać opisaną w niniejszym artykule hybrydową architekturę integracji, wykorzystującą synergię podejścia opartego na szynie integracyjnej (ESB) oraz systemie klasy iBPMS.
Słowa kluczowe: e-commerce, integracja, ESB, BPMS

INTEGRATION OF IT SYSTEMS FOR E-COMMERCE FARMS

Summary
Integration of information systems for farms e-commerce requires an integration solutions that ensure high quality of data transfer and high quality of business processes for customer services. In this paper was presented solution based on enterprise service Bus (ESB) and intelligent Business Process Management suite (iBPMS). ESB provides speed, suitability and reliability of data transfers and iBPMs lets to manage different business processes for customers that placed their orders in different e-shops.
Słowa kluczowe: e-commerce, integration, ESB, BPMS