Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jarosław Wątróbski, Katarzyna Witkowska 227
Strony: 227-240
DOI: 10.18276/si.2015.38-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Obecne trendy w dziedzinie marketingu elektronicznego oraz promocji on-line wskazują na rosnącą popularność reklam internetowych. sposób projektowania reklam zaczyna ewoluować w kierunku one to one. wymusza to na twórcach reklam tworzenie spersonalizowanych przekazów. w przypadku modelowania przekazu interaktywnego zmiany mogą zachodzić w sposób dynamiczny. W związku z tą cechą modelowania przekazu interaktywnego przedstawiono model doboru treści reklamy bazujący na metodologii rozmytych map kognitywnych przy zastosowaniu eye trackingu.
Słowa kluczowe: rozmyte mapy kognitywne, reklama internetowa, eye tracking

THE USE OF FUZZY COGNITIVE MAP IN MODELING ON-LINE ADVERTISING

Summary
Current trends in the area of digital marketing and on-line promotion indicate the growing popularity of on-line advertising. Method of designing the ad begins to evolve in the direction of one to one. This forces to create personalized advertising messages. In the case of interactive media modeling changes can occur in a dynamic way. With fuzzy cognitive maps it is possible in a short time make many simulations, which reduces analysis time and efficience. The purpose of this article is to develop a model supporting the selection of advertising on the internet.
Keywords: fuzzy cognitive mapping, on-line marketing, eye tracking