Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Łatuszyńska 91
Strony: 91–102
DOI: 10.18276/si.2016.41-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki symulacji webowej (ang. web-based simulation), a koncentruje się na metodzie symulacji ciągłej – dynamice systemowej (ang. System Dynamics). Podstawowym jego celem jest przegląd aplikacji webowych służących do symulacji i wizualizacji modeli systemowo-dynamicznych. Ponadto w artykule dokonano krótkiej charakterystyki wybranych rodzajów symulacji webowej oraz podsumowano jej zalety i wady.
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, technologia webowa, dynamika systemowa

WEB-BASED SYSTEM DYNAMICS SIMULATION

Abstract
The article gives a short review of the area of Web-based simulation (WBS) in the context of System Dynamics (SD) simulation technique, exploring technology aspects of WBS, summarizing Web-based tools for SD and the advantages and disadvantages of Web-based simulation.
Keywords: computer simulation, System Dynamics, WWW technology