Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Grzegorz Szyjewski, Piotr Niemcewicz 79
Strony: 79–89
DOI: 10.18276/si.2016.41-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii chmurowuch w projektach informatycznych, o nieznanym parametrze wymaganej wydajności produkcyjnej. Badania przeprowadzono na rzeczywistym przedsięwzięciu, realizowanym w maju 2016. Był nim pierwszy Ogólnopolski Test Informatyczny online. Projekt ten charakteryzował się dużą niepewnością, związaną z wymogami wydajnościowymi produktu końcowego. Przedstawione dane pokazują zalety oraz ogromne możliwości, jakie daje wykorzystanie usług typu PaaS w technologii chmurowej, przy realizacji projektów informatycznych.
Słowa kluczowe: internet, przedsięwzięcia informatyczne, chmura, PaaS, systemy internetowe, usługi internetowe

PAAS SERVICES IN CLOUD TECHNOLOGY, FOR IT PROJECT EXECUTION

Abstract
The following article presents the possible use of cloud technologies within IT projects, where the level of expected efficiency cannot be established prior. The survey has been conducted on an actual project, the first on-line Polish IT Test, realized in May 2016. The project had very high degree of uncertainty, regarding the end-product efficiency requirements. Presented data show advantages and great possibilities of using PaaS services in cloud technology, for IT projects execution.
Keywords: Internet, IT project, cloud, PaaS, internet systems, internet services