Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Łukasz Kowalik, Wojciech Drożdż 59
Strony: 59–68
DOI: 10.18276/si.2016.41-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W tekście podjęto problem skuteczności działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających wejście na rynek nowej kategorii produktów i jej uzależnienie od sposobów komunikacji z nabywcą. Obok rozważań teoretycznych ujęte w nim zostały także wyniki badań przeprowadzonych przez jednego z autorów w ramach jego rozprawy doktorskiej poświęconej tej problematyce.
Słowa kluczowe: komunikacja, promocja, strategia, zachowania zakupowe, efektywność

CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS IN THE STRATEGY OF IT COMPANY

Abstract
The article is focused on the problem of effectiveness of different promotional and educational content supporting buyers purchase decisions – specifically for new and innovative computer products. The theoretical part is supported by research prepared and run by one of authors.
Keywords: Communication, promotion, strategy, purchase process, effectiveness