Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Mieczysław Pawłowski 41
Strony: 41–58
DOI: 10.18276/si.2016.41-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Autor bada zachowania klientów B2B w specjalistycznym sklepie internetowym pod kątem preferencji w zakresie prezentacji produktów. Przegląd literatury obejmuje aktualny stan informacji na temat rynku zakupów internetowych dla potrzeb biznesu w Polsce i na świecie oraz wybrane pozycje dotyczące zagadnień prezentacji produktów w systemach internetowych. Na bazie logów systemowych, zapisów w koszykach oraz wzajemnych powiązań czasowych autor określa preferencje użytkowników co do sposobu prezentacji produktów. W pracy przedstawiono podsumowanie z perspektywy zarządzania internetowym systemem sprzedaży dla klientów B2B oraz wskazówki dla marketerów.
Słowa kluczowe: log wyszukiwarki, prezentacja produktów, e-commerce, system rekomendacji produktów, B2B, business-to-business

ANALYSIS OF THE PRODUCT PRESENTATION EFFICIENCY IN THE B2B SALES SYSTEM. THE CASE OF THE TECHNICAL MATERIALS WHOLESALER

Abstract
The author investigates the issue of the preference in product presentation for B2B customers in specialized internet shop. Literature review includes current state of eCommerce business market in Poland and globally as well as selected papers focused on product presentation in internet systems. Basing on system logs and basket log file the author analyzes time relations leading to discover the user preference in case of product presentation. The paper presents also summary from managerial perspective and some suggestions for marketers.
Keywords: search log, product presentation, eCommerce, product recommendation, b2b, business-to-business