Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Sukcesy naszych studentów, absolwentów i pracowników

Pierwszy Milion W konkursie "Pierwszy Milion" organizowanym dla dla studentów uczelni Szczecina, I i II miejsce zajęli studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US: p. Mateusz Winczo (I miejsce) i p. Dominika Topol (II miejsce).

EU-XCEL 2016 25.10.2016 r. w Monachium, międzynarodowy zespół “Mahoo”,  w składzie którego jest dwoje doktorantów Instytutu Informatyki w Zarządzaniu,   zdobył pierwsze miejsce w finale europejskiego programu przedsiębiorczości EU-XCEL zainicjowanego przez Horizon 2020 i Europe Startup.

Dr Dominik Rozkrut Dr Dominik Rozkrut z Instytutu Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

US 5 czerwca 2016 r. odbyła się już po raz szesnasty uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble. W gronie laureatów znalazło się pięciu przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego a wśród nich dr Dorota Skała z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Banrisk Liga Akademicka 21.04.2016 r. jedyny zespół reprezentujący Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, po kilkumiesięcznych zmaganiach zdobył III miejsce w Konkursie Banrisk Liga Akademicka 2015/2016. Zespół nosił nazwę - BANKSTERZY.

Jak do nas trafić


mapa wneiz