Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Aktualności

ERK Rejestracja
Zarejestruj się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów
poprzez stronę https://e-rekrutacja.usz.edu.pl gdzie wybierzesz kierunek/i studiów, na które chcesz uczęszczać oraz dokonaj opłaty rekrutacyjnej (otrzymasz indywidualny numer konta bankowego).
Patrz także "Rekrutacja krok po kroku": kandydaci.usz.edu.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/
dokumenty Składanie dokumentów
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu (informacja na indywidualnym koncie w systemie ERK, w postaci wiadomości e-mail oraz SMS) powinny skompletować i złożyć wymagane dokumenty. Osoby niezakwalifikowane do II etapu, wyrażające chęć uczestniczenia w rekrutacji z listy rezerwowej, powinny złożyć oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US.
kalendarz Terminy składania dokumentów
Terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2018/19 są tutaj  (zał. nr 1)
ministerstwo finansowAbsolwenci studiów II st. na kierunku Ekonomiczno-prawnym specjalności Doradztwo podatkowe zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 roku.

Jak do nas trafić


mapa wneiz