Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Aktualności

ministerstwo finansowAbsolwenci studiów II st. na kierunku Ekonomiczno-prawnym specjalności Doradztwo podatkowe zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 roku.

Jak do nas trafić


mapa wneiz