Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
biret Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US  prowadzi nabór na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne III stopnia, w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina: Ekonomia, Finanse oraz  Nauki o Zarządzaniu.

Wydział gwarantuje najwyższy poziom przygotowania doktorantów gdyż posiadamy pełne uprawnienia akademickie (to jest nadawanie tytułu naukowego doktora i doktora habilitowanego w ekonomii i zarządzaniu oraz tytułu doktora w finansach).

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne, niestacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów wg poniższych kryteriów:

Kryteria kwalifikacji i wymagane dokumenty:

Studia stacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Studia niestacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Terminy rekrutacji:

Rejestracja w systemie ERK - od 08.06.2016 r.
Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów - 10.06.2016-05.09.2016 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 09.09.2016 r. godz. 9.00
Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 12.09.2016 r.
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego - 30.09.2016 r.
pdf Terminarz rekrutacji 2016-2017

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, pok. 113
tel. 91 444 1904

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 126, godz. 9.00


Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie »

Ważne informacje dla kandydata na studia doktoranckie w serwisie Kandydaci »

Jak do nas trafić


mapa wneiz