Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
biret Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US  prowadzi nabór na III stopnia (studia doktoranckie)   w dziedzinie nauk ekonomicznych  dyscyplina: Ekonomia, Finanse oraz  Nauki o Zarządzaniu.

Wydział gwarantuje najwyższy poziom przygotowania doktorantów gdyż posiadamy pełne uprawnienia akademickie (to jest nadawanie tytułu naukowego doktora i doktora habilitowanego w ekonomii i zarządzaniu oraz tytułu doktora w finansach).

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne, niestacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów wg poniższych kryteriów:

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

Kryteria kwalifikacji i wymagane dokumenty:

Studia stacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Studia niestacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Terminy dodatkowej rekrutacji:

Rejestracja w systemie ERK - od 03.10.2017 r.  do 23.10.2017 r.
Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów  od 03.10.2017 r.  do 23.10.2017 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 26.10.2017 r. godz. 9.00
Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 27.10.2017 r.
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego - 31.10.2017 r.

pdf Terminarz dodatkowej rekrutacji 2017-2018

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, pok. 113
tel. 91 444 1904

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, sala 126
26.10.2017 r.
godz. 9.00


Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie »

Ważne informacje dla kandydata na studia doktoranckie w serwisie Kandydaci »

Jak do nas trafić


mapa wneiz