Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
PAN Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w komitetach Polskiej Akademii Nauk.


Lp. Imię i nazwisko Komitet PAN – kadencja 2015-2018
1. prof. zw. dr hab. Teresa Lubińska Komitet Nauk o Finansach
2. prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński Komitet Nauk Ekonomicznych
Komitet Statystyki i Ekonometrii
3. dr hab. prof. US Edyta Rudawska Komitet Organizacji i Zarządzania
4. dr Magdalena Mojsiewicz Komitet Nauk Demograficznych

Jak do nas trafić


mapa wneiz