Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Aktualności

Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (skrót WEFiZ).

WEFiZ screen 

Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu „Controlling – kształtowanie przyszłości”, które odbędzie się w środę, 18 grudnia 2019 r.

W dniach 22-24.04.2020 r. odbędzie się kolejna - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii”. Organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczegółowe informacje na stronie Konferencji: konferencja.kzkl.eu
Monografia dr hab. Anny Pluty (Instytut Zarządzania)  została nagrodzona wyróżnieniem przez Komitet Nauki, Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Więcej »

 

Do końca grudnia br. będzie przeprowadzona zbiórka karmy na rzecz Schroniska Bezdomnych Zwierząt "Azorki" w Gorzowie Wlkp. Pojemnik będzie wystawiony w holu Wydziału. Prosimy o wsparcie naszych przyjaciół. Zbiórka jest przeprowadzana corocznie w tym okresie przez Koło Naukowe Analiz Gospodarczych.

Kierunki: Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria  prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej »
INSTART W dniach 03-11.09.2019 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US odbyły się warsztaty oraz wizyty studyjne w ramach interkontynentalnego projektu naukowo-badawczego INSTART (Euro-African Network of excellence for entrepreneurship and Innovation).

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego Na naszym Uniwersytecie od 2006 r. funkcjonuje zespół chóralny, w którym śpiewają studenci, absolwenci, nauczyciele akademiccy oraz sympatycy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wdrażaniem w Uczelni nowego systemu informatycznego została udostępniona strona o nazwie Platforma Studenta (PS), znajdująca się pod adresem https://ps.usz.edu.pl.
Docelowo Platforma Studenta zastąpi obecny system e-Dziekanat. Platforma studenta będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne udostępnione funkcjonalności i widoki np. wybór przedmiotów, ankietyzacja, wnioski stypendialne (o których będą Państwo informowani przez poszczególne dziekanaty).
ZUS W dniu 24 maja 2019 r. została podpisana ramowa umowa o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz