Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Specjalności I stopień (wybór od 4 semestru studiów): Specjalności II stopień (wybór od 2 semestru studiów): Kierunek Informatyka i Ekonometria posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku ekonomisty oraz informatyka (np. w bankach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji państwowej m.in. na stanowiskach konsultanta lub specjalisty informatyka, projektanta lub programisty systemów informatycznych, administratora sieci komputerowych, maklera giełdowego, rzeczoznawcy wyceny nieruchomości, ekonomisty-statystyka).

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych:
 • Badania operacyjne
 • Bazy i hurtownie danych
 • Demografia
 • E-biznes
 • Ekonometria
 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Komputerowe wspomaganie decyzji
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości
 • Prognozowanie
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Sieci komputerowe
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Statystyka
 • Technologie informacyjne 
 • Zastosowanie informatyki
 • Zastosowanie matematyki w ekonomii

Jak do nas trafić


mapa wneiz