Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
W ramach kierunku Ekonomia student ma możliwość napisania pracy magisterskiej w ramach następujących specjalności:
 • Ekonomia menedżerska
  I st.   II st.
 • Analizy gospodarcze
  I st.
 • Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
  II st.
Kierunek Ekonomia posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich gruntowna wiedza z zakresu teorii ekonomii, analizy finansowej, ekonomii menedżerskiej, nauk społecznych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej stanowi bardzo dobre przygotowanie do zajmowania stanowisk w administracji gospodarczej i samorządowej. Absolwenci posiadają także wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych:
 • Administracja
 • Analiza efektywności
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa
 • Analiza rynku
 • Budżetowanie
 • Efektywność
 • Ekonomia a prawo
 • Ekonomika ochrony zdrowia
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Ekonomika środowiska
 • Fuzje/przejęcia
 • Globalizacja
 • Gospodarka międzynarodowa
 • Gospodarka regionalna
 • Handel międzynarodowy
 • Innowacje
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał ludzki
 • Kontroling
 • Koszt kapitału
 • Ład korporacyjny
 • Ocena działalności
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Planowanie finansowe
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka społeczna
 • Premie i dyskonta
 • Przedsiębiorstwo
 • Rozwój gospodarczy
 • Rynek pracy
 • Ryzyko
 • Sektor ekonomii społecznej
 • Sektor państwowy
 • Sektor prywatny
 • Społeczna odpowiedzialność firmy
 • Strategia
 • Struktura finansowania
 • Transport
 • Unia Europejska
 • Własności niematerialne
 • Wycena wartości
 • Zasoby ekonomiczne

Jak do nas trafić


mapa wneiz