Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Celem studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria II st., specjalność: Data Mining w analizach  ekonomicznych jest zaprezentowanie praktycznych zastosowań metod statystycznych w analizie danych z punktu widzenia analiz, diagnoz i prognoz zjawisk zachodzących w ekonomii. Dotyczy to problemów ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, przemysłowych, finansowych na różnym stopniu agregacji (skala mikro/makro). Umiejętność opracowania i analizy danych może być ponadto pomocna w procesach zarządzania firmą/instytucją.

Koncepcja powołania specjalności jest konsekwencją istniejącego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu szeroko pojętej analizy danych społecznych i/lub gospodarczych z wykorzystaniem metod ilościowych. Specjalność Data Mining w analizach ekonomicznych jest zatem odpowiedzią na istniejącą lukę w tym zakresie.

Analiza rynku pracy, jego zmian i potrzeb potwierdza, że koniecznym jest kształcenie samodzielnych analityków, którzy powinni posiadać umiejętności porządkowania, opracowywania i analizowania zbiorów informacji tworzonych zarówno w miejscu pracy jak i napływających z zewnątrz na potrzeby bieżącego zarządzania, monitorowania jak i tworzenia prognoz.

Zastosowanie narzędzi analitycznych w ramach studiów na przedmiotowej specjalności prowadzi w konsekwencji do wykształcenie umiejętności: syntetyzacji analizowanych informacji, obiektywnej oceny relacji ilościowych zachodzących w ekonomii na różnym szczeblu agregacji czy podniesienia sprawności analizy i oceny zjawisk dzięki zastosowaniu metod statystycznych wchodzących w skład Data Mining w programie Statistica.

Jak do nas trafić


mapa wneiz