Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Absolwent potrafi stosować technologie sieciowe ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, we wspomaganiu zarządzania organizacją. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów e-biznesu, e-commerce, e-marketingu.


W zakresie wiedzy:

Absolwent identyfikuje metodyki projektowania i programowania systemów informatycznych, środowisko sieci komputerowej. Zna zasady skutecznych działań marketingowych przy użyciu Internetu. Identyfikuje zasady strategii wdrażania e-biznesu w przedsiębiorstwie wirtualnym przy wykorzystaniu aplikacji e-biznesowych. Posiada podstawową wiedzę o zarządzaniu i polityce bezpieczeństwa zasobów informatycznych w organizacji. Zna reguły działania organizacji gospodarczych oraz podstawowe metody niezbędne do analizy zjawisk mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi projektować serwisy WWW i portale korporacyjne, stosować grafikę i multimedia w procesach biznesowych i zarządzaniu. Jest przygotowany do efektywnego wykorzystywania wiedzy zawartej w zasobach sieci Internet w procesach decyzyjnych organizacji. Potrafi modelować procedury e-biznesu. Potrafi administrować siecią komputerową. Zna zasady pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania wiedzą w organizacji oraz metody opisu procesów gospodarczych i społecznych
Projektuje i zarządza bazami i hurtowniami danych rozproszonych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent potrafi definiować i wskazać przeciwdziałania zagrożeniom społecznym Internetu. Jest przygotowany do pracy w zespole projektowym. Prawidłowo ocenia warunki dla założenia i prowadzenia własnej firmy.

Absolwent tej specjalności może być:
  • samodzielnym przedsiębiorcą e-biznesu, prowadzącym np. e-sklep, e-usługi, portal korporacyjny, aukcje internetowe itp.
  • pracownikiem przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów, itp. gdzie będzie odpowiadać za projektowanie i administrowanie serwisami internetowymi oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem
  • kompetentnym pracownikiem w firmie z branży ISP (Internet Serwices Providers), gdzie zajmie się konstruowaniem serwisów internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne
  • konsultantem w agencjach konsultingowych i doradzać w zakresie informatycznego wspierania różnorakich działań przedsiębiorstwa, banku, urzędu administracji publicznej i innych organizacji - zwłaszcza przy wykorzystaniu sieci lokalnych i rozległych
  • pracownikiem firm software'owych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb e-biznesu i organizacji wirtualnych
  • projektantem w firmach reklamowych lub konsultingowych, tworzyć multimedialny wizerunek firmy, urzędu oraz udostępniać go w Internecie.

Jak do nas trafić


mapa wneiz