Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalność Inwestycje w przedsiębiorstwie dostarczy wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania finansami, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw, analizy ryzyka, zarządzania projektami, metodyki oceny efektywności inwestycji.

Student po ukończeniu specjalności będzie miał wiedzę dotyczącą:
 • wyceny przedsiębiorstw
 • finansowania małych firm
 • planowania w małym przedsiębiorstwie
 • internacjonalizacji małej firmy
 • roli kreatywności i innowacji w zarządzaniu organizacją, czynnikach wpływających na efektywność i kreatywność jednostek ludzkich w organizacji wraz z jej powiązaniami w sferze działalności innowacyjnej
 • zarządzania projektami w małym przedsiębiorstwie
Student po ukończeniu specjalności będzie miał umiejętności dotyczące:
 • zarządzania małą firmą
 • kierowania małymi zespołami
 • twórczego rozwiązywania problemów
 • doboru instrumentów finansowania małego przedsiębiorstwa, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE
 • formułowania i wdrażania strategii rozwoju małej firmy

Jak do nas trafić


mapa wneiz