Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801


Absolwent specjalności Innowacje w przedsiębiorstwie posiada wiedzę o kierowaniu projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Uzyska również informacje o możliwościach rozwijania własnej działalności gospodarczej w oparciu o istniejące systemy wsparcia publicznego, finansowego i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE.

Student, który ukończy tę specjalność będzie przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych w małych podmiotach gospodarczych.

Poza rozwojem umiejętności menedżerskich, absolwent tej specjalności uzyska podstawową wiedzę niezbędną dla realizacji projektów i programów związanych z tworzeniem i upowszechnianiem innowacji oraz pozyskiwaniem i transferem technologii.

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy na temat najnowocześniejszych, innowacyjnych koncepcji i strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych niezbędnych dla tworzenia i odpowiedniego kierowania własną firmą.

Student po ukończeniu specjalności będzie miał wiedzę dotyczącą:

  • strategii innowacyjnych przedsiębiorstw i gospodarek, zmian innowacyjnych i technologicznych na świecie i zasad transferu technologii,
  • systemu wspierania małych firm
  • tworzenia biznes planu
  • działania MSP w Unii Europejskiej
  • wyceny własności intelektualnej
Student po ukończeniu specjalności będzie miał umiejętności dotyczące:
  • kierowania projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów organizacyjnych w przedsiębiorstwach, tworzenia strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa i jej wdrażania
  • doboru instrumentów wsparcia publicznego: finansowego i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE
  • sformułowania i wdrożenia przedsiębiorczych rozwiązań
  • wyceny własności intelektualnej.

Jak do nas trafić


mapa wneiz