Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki I i II stopień

Od roku akademickiego 2013/2014
prowadzony jest  nabór na  kierunek Ekonomiczno-Prawnego, prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Oznacza to, że zajęcia w równej części są prowadzone przez kadrę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Informacje o kierunku Ekonomiczno-Prawnym I stopień >>>

Informacje o kierunku Ekonomiczno-Prawnym II stopień >>>

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów »

Jak do nas trafić


mapa wneiz