Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalność skierowana jest do studentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów prowadzenia rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W procesie dydaktycznym szczególną uwagę przypisuje się do rozwijania u studentów umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji finansowych zarówno w małych jak i dużych podmiotach gospodarczych.

W trakcie pogłębiania wiedzy w ramach studiowanej specjalności zainteresowanie koncentrowane jest na:

  •  problematyce opodatkowania przedsiębiorstw,
  •  sterowaniu efektywnością firmy,
  •  finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw na rynku finansowym

Ukończenie specjalności „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” daje podstawę zdobycia umiejętności pozwalających na aktywność zawodową w następujących obszarach:

  •  samodzielni księgowi,
  •  dyrektorzy finansowi,
  •  pracownicy działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw,
  •  prowadzenie działalności gospodarczej

Jak do nas trafić


mapa wneiz