Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Program specjalności został opracowany na podstawie identyfikacji luki kompetencyjnej w obszarze nowoczesnej bankowości i rynku finansowego. W programie kształcenia tej specjalności położono szczególny nacisk na wykształcenie pracowników posiadających kompleksowe spojrzenie rolę instytucji bankowych i rynków finansowych w procesach współczesnej gospodarki.

W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: bankowość korporacyjna i inwestycyjna, działalność funduszy inwestycyjnych i hedgingowych, metody analizy technicznej i fundamentalnej na rynku finansowym, metody restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, kreowania relacji z inwestorami oraz wykorzystania znajomości języka angielskiego w komunikowaniu się na temat zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Szczególną uwagę w procesie kształcenia poświęcono ukształtowaniu umiejętności identyfikowania czynników ryzyka związanych za aktywnością inwestycyjną na rynkach finansowych.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji w następujących zawodach:

  • Sprzedawca produktów finansowych,
  • Specjalista bankowy,
  • Pracownik domu maklerskiego,
  • Analityk giełdowy,
  • Pracownik działów relacji inwestorskich,
  • Specjalista zarządzania ryzykiem,
  • Projektant pakietów usług finansowych.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
  • Dealera aktywów finansowych,
  • Maklera papierów wartościowych,
  • Licencjonowanego doradcy inwestycyjnego

Studia na tej specjalności pozwalają na nabycie umiejętności przydatnych dla osób chcących samodzielnie dokonywać inwestycji na różnych segmentach rynku finansowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz