Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent specjalności Programowanie aplikacji biznesowych dodatkowo nabędzie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • twórczego rozwiązywania problemów, m.in.: tworzenie map myśli, prowadzenie burzy mózgów, korzystanie z metody Sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono,

 • projektowania interfejsów graficznych, m.in.: projektowanie UX (User eXperience), obsługa narzędzi graficznych do tworzenia UI (User Interface), angażowanie użytkowników w proces projektowania – user-centered design),

 • programowania serwisów internetowych z wykorzystaniem języków takich jak JavaScript, Python i PHP, popularnych frameworków webowych oraz systemów zarządzania bazami danych opartych na SQL i nie (NoSQL),

 • tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne i aplikacji chmurowych (programowanie aplikacji natywnych dla systemu Android, wykorzystanie funkcji sprzętowych urządzeń mobilnych, modele aplikacji działających w chmurze, zagadnienie skalowalności i sposoby jej zapewnienia),

 • zaawansowanych metod i technik testowania oprogramowania (testowanie na etapie tworzenia oprogramowania – test-driven development, tworzenie planów testów, automatyzacja testów, analiza wyników testów, testowanie aplikacji webowych (m.in. testy A/B).


Lista przedmiotów specjalnościowych:

 • techniki twórczego rozwiązywania problemów gospodarczych (30 godz.)
 • programowanie aplikacji chmurowych dla biznesu (75 godz.)
 • programowanie aplikacji mobilnych (75 godz.)
 • programowanie obiektowe (75 godz.)
 • programowanie serwisów internetowych (75 godz.)
 • projektowanie interfejsów aplikacji biznesowych (45 godz.)
 • testowanie oprogramowania (75 godz.)
 • zespołowy projekt informatyczny (60 godz.)
 • seminarium dyplomowe (45 godz.)
 • praktyka zawodowa

Jak do nas trafić


mapa wneiz