Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność Kompetencje menedżerskie powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec absolwentów, którzy kończąc studia nie tyko powinni wykazać się odpowiednią wiedzą, ale również umiejętnościami praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. To nowoczesne podejście do studiowania, zawierające program nauczania dostosowany do potrzeb pracodawców.
Celem specjalności Kompetencje menedżerskie jest rozwijanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej, zwłaszcza umiejętności analitycznych, organizacyjnych i interpersonalnych. Jest to kompleksowe podejście łączące „twarde” aspekty zarządzania, takie jak: analiza biznesowa, projektowanie organizacji, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu itp., i „miękkie” aspekty zarządzania, m.in. rozwijanie potencjału pracowników, usprawnianie komunikacji, zarządzanie pracą zespołową, kształtowanie kultury organizacyjnej itp.
Przedmioty realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Znaczna część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są m.in. takie metody jak: analizy studiów przypadków (case studies), odgrywanie ról, dyskusje w grupach, prezentacje, metody kwestionariuszowe, gry symulacyjne. W ramach zajęć odbywają się również gościnne wykłady praktyków zarządzania (liderów biznesu) nadające jeszcze większy wymiar praktyczny prezentowanym zagadnieniom. Ważnym elementem są seminaria, bazujące na indywidualnym wsparciu kształcenia – tutoring.

Absolwenci specjalności Kompetencje menedżerskie posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych oraz kierowniczych różnego szczebla w sektorze przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych, instytucjach non-profit oraz administracji publicznej. Nabyte kompetencje organizacyjne i zarządcze umożliwiają również prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Więcej >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz