Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci uzyskają wiedzę na temat najnowocześniejszych, innowacyjnych koncepcji i strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, niezbędnych dla tworzenia i odpowiedniego kierowania własna firmą.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania  projektami dotyczącymi wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów organizacyjnych w przedsiębiorstwach, potrafi prowadzić  i rozwijać działalnośc gospodarczą  w oparciu o istniejące systemy wsparcia publicznego, finansowego i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,  w tym ze środków pochodzących z funduszy UE.

Posiada też wiedzę niezbędną do realizacji projektów i programów związanych z tworzeniem i upowszechnianiem innowacji oraz pozyskiwaniem i transferami technologii.

Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych i specjalistycznych, zarówno w dużych, jak i małych podmiotach gospodarczych wszystkich typów, m. in. w zawodach:
  • specjalisty w zakresie zarzadzania obszarem nowoczesnych technologii (high technology),
  • kierownika i specjalisty w pionach oraz zespolach odpowiedzialnych za rozwój,  doskonalenie jakości i kreowanie innowacyjności
  • specjalisty w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, krajowych i regionalnych,
  • specjalisty w zakresie realizacji i koordynowania wspólnych przedsięwzięć (projektów) między przedsiębiorstwami i instytucjami
  • specjalisty w zakresie tworzenia strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie


Jak do nas trafić


mapa wneiz