Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Badania naukowe w latach: 2018-2021
2018-2021
- Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS4/01085 pt. „Zachowania pracowników związane z dzieleniem się wiedzą - natura, efekty i uwarunkowania organizacyjne"- kierownik: dr Aleksandra Rudawska. Zespół badawczy: dr Aleksandra Rudawska, dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila, dr hab. Anna Pluta.

2018
- Badania statutowe nr 503-2000-230-633 pod kierownictwem dr hab. prof. US Katarzyny Gadomskiej-Lila na temat: Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2018
- Badania statutowe nr 503-2000-230-344 pod kierownictwem dr hab. prof. US Katarzyny Gadomskiej-Lila na temat: Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2017
- Projekt badawczy realizowany na podstawie listu intencyjnego z dnia 25.09.2017r. podpisanego przez Rektorów polskich uczelni wyższych: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Temat: Quality of work life in Poland – jakość życia w miejscu pracy - Kierownik: dr Krzysztof Błoński. Członkowie zespołu badawczego z US: dr hab. prof. US Augustyna Burlita; dr hab. prof. US Jolanta Witek; dr Krzysztof Błoński, dr Anna Pluta.

2017
- Badania statutowe nr 503-2000-230-633 pod kierownictwem dr hab. prof. US Katarzyny Gadomskiej-Lila na temat: Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz. Zadanie badawcze: Identyfikacja nastawień kierowniczych przyszłych menedżerów (główny wykonawca – dr A. Pluta).

2016
- Badania statutowe nr 503-2000-230-633 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz.

2016
- Badania statutowe nr 503-2000-230-531 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacja przejawów pułapki przyspieszenia we współczesnych polskich organizacjach. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz.

2016
- Badania statutowe nr 503-2000-230-528 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacja organizacyjnych determinant dzielenia się wiedzą w organizacjach. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz.

2015
- Badania statutowe nr 503-2000-230-531 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacja przejawów pułapki przyspieszenia we współczesnych polskich organizacjach. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz.

2015
- Badania statutowe nr 503-2000-230-528 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacja organizacyjnych determinant dzielenia się wiedzą w organizacjach. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; dr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz.

2014
- Badania statutowe nr 503-2000-230-346 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacji strategicznych determinant rozwojowych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2014
- Badania statutowe nr 503-2000-230-346 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Koncepcje zarządzania – próba systematyzacji. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2014
- Badania statutowe nr 503-2000-230-346 pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Luka kompetencyjna w ramach pracy zespołowej studentów. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2013
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacji strategicznych determinant rozwojowych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2012
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacji strategicznych determinant rozwojowych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2012
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Metody cybernetyki w zarządzaniu. Doskonalenie funkcjonowania organizacji. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek; mgr Malwina Szarek.

2011
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Identyfikacji strategicznych determinant rozwojowych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek.

2011
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoffa na temat: Metody cybernetyki w zarządzaniu. Doskonalenie funkcjonowania organizacji. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek.

2010
- Badania statutowe pod kierownictwem dr hab. inż. prof. US Zdzisława Gomółki na temat: Metody cybernetyki w zarządzaniu. Doskonalenie funkcjonowania organizacji. Zespół badawczy: dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff; dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska; mgr Hubert Pachciarek.

Jak do nas trafić


mapa wneiz