Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Władze WNEiZ wraz z Radą Wydziału ciągle analizują skuteczność działań na rzecz jakości kształcenia. Przeprowadzane są analizy:

  • wyników ankiet studenckich dotyczących jakości studiów oraz jakości procesu dydaktycznego
  • wyników ankiet jakości i efektów praktyk studenckich
  • rezultatów współpracy z absolwentami i pracodawcami absolwentów,
  • wyników badania losów absolwentów
  • propozycji pracowników Wydziału.

W następstwie tych analiz wprowadza się działania doskonalące w zakresie:

  • planów i programów kształcenia,
  • wymagań stawianych kadrze naukowo-dydaktycznej,
  • potrzeb w zakresie infrastruktury dydaktycznej,
  • zmian sposobu organizacji zajęć dydaktycznych.

Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna realizowana za pomocą skutecznych metod i środków (m.in. intranet, odpowiednio profilowane grupy adresatów poczty elektronicznej, zebrania w jednostkach organizacyjnych, spotkania pracowników Wydziału z władzami dziekańskimi).

Wzmocnieniem funkcjonowania systemu informatycznego, w którym dokumentowana jest realizacja procesu kształcenia, będzie moduł „Egeria edukacja”, aktualnie testowany na wybranych wydziałach US, w tym na WNEiZ.

Jak do nas trafić


mapa wneiz