Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Komisja W kadencji 2016-2020 funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia pełni dr. inż. Marian Gołębiowski, a członkami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia są:
 • dr hab. prof. US Jacek Batóg - przewodniczący Zespołu
 • dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Ocena i modyfikacja programów kształcenia
 • prof.  dr hab. Zygmund Drążek - Ocena i modyfikacja programów kształcenia
 • dr hab. prof. US Wanda Skoczylas - Ocena i modyfikacja programów kształcenia
 • dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz praktyki
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski  - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz Interesariusze zewnętrzni
 • dr hab. Sławomir Franek  - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz system Egeria Edukacja
 • dr Małgorzata Guzowska - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz Wymiana międzynarodowa
 • mgr Alicja Grzesiak - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz  Sekretarz zespołu
 • mgr Mirosław Frąckiewicz - Ocena i modyfikacja programów kształcenia oraz Ankietyzacja
 • mgr Justyna Kaźmierczak - Ocena i modyfikacja programów kształcenia (przestawiciel doktorantów)
 • Piotr Gradek - Ocena i modyfikacja programów kształcenia (przedstawiciel studentów)

Jak do nas trafić


mapa wneiz