Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

Wykłady


Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
 • Zarządzanie kapitałem
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kryzysie
 • Auditing
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Metodyka rewizji finansowej
 • Podatki w decyzjach finansowych
 • Decyzje finansowe
 • Finansowanie długoterminowe
 • Elementy rewizji finansowej
 • Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Przedmioty, które pojawią się wraz z nową specjalnością
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w finansach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
 • Zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie
 • Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa
 • Wiarygodność informacji finansowej

Dla studentówMateriały dla studentów

Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej w Katedrze Zarządzania Finansami (pdf do pobrania)

Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej w Katedrze Zarządzania Finansami (pdf do pobrania)

Plan wykładów z przedmiotu "Prawo gospodarcze" (sem. letni 2010/2011, studia zaoczne) (pdf do pobrania)

Jak do nas trafić


mapa wneiz