Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 46/2016 tom 2

SiP
Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 46
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7733
Red. Barbara Kryk, Grażyna Leśniewska
pdfStrona redakcyjna