Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 45/2016 tom 2

SiP
Metody ilościowe w ekonomii - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 45
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7733
Red. Józef Hozer, Anna Gdakowicz
pdfStrona redakcyjna