Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

kpfin Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego  ogłosili XIII edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

project master IPMA Polska oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  są organizatorami konkursu na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami.

nbp logon Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Konkurs Komitetu Nauk o Finansach (PAN) Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk ogłosił IX. edycję Konkursu o Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Przedmiotem oceny są prace naukowe z zakresu finansów opublikowane w 2017 roku.

ptez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ogłosiło czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Jak do nas trafić


mapa wneiz