Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Konkursy na prace naukowe

PAN Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku ogłosił kolejną edycję corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców.

Jak do nas trafić


mapa wneiz