Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Kierunek: RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  EKONOMETRII I STATYSTYKIII stopień studiów (2-letni) o profilu ogólnoakademickim zakończony jest uzyskaniem stopnia magistra.

Kierunek Rynek Nieruchomości na studiach drugiego stopnia, stanowi oryginalną propozycję kształcenia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Gospodarka Nieruchomościami jak i dla absolwentów innych kierunków, głównie ekonomicznych i prawniczych.

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Zapotrzebowanie na dostęp do danych o tym czy nieruchomości drożeją, czy tanieją i w jakim tempie, jaki jest popyt i podaż nieruchomości zgłasza wiele instytucji i firm, a nawet osób prywatnych. Znajomość prawidłowości zachodzących na rynku może wspomóc decyzje dotyczące zakupów lub sprzedaży nieruchomości w różnych celach, m.in.: zmiany standardu życia, lokowania kapitału i oszczędności, zabezpieczeń emerytalnych oraz innych decyzji majątkowych tak indywidualnych osób jak i profesjonalnych instytucji. Niezależnie od tego, konieczność posługiwania się analizami rynku nieruchomości w określonych celach wynika wprost z przepisów prawnych. Jednak prowadzenie takich analiz nie jest zadaniem prostym, a wynika to w głównej mierze ze specyfiki tak rynku nieruchomości, jak i samych nieruchomości, jako przedmiotów obrotu na tym rynku i w związku z tym wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które studenci mogą zdobyć w trakcie studiów na kierunku Rynek Nieruchomości.

Proponowany kierunek obejmuje 6 modułów, spośród których student wybiera 3. Moduły obejmują poszerzone wiadomości z zakresu wyceny nieruchomości, teorii podejmowania decyzji, gospodarki nieruchomościami oraz metod analiz rynku nieruchomości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielną identyfikację i analizę zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości oraz możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach szacowania, zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach finansowych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach deweloperskich, inwestycyjnych, doradczych, których działalność dotyczy rynku nieruchomości, a także w administracji publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego w jednostkach, których działalność dotyczy rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowiskach rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami w firmach prowadzących taką działalność lub też do samodzielnego prowadzenia takiej działalności.

Kierunek jest przyporządkowany do obszaru nauk społecznych, dziedzina: nauki ekonomiczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz