Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Janasz 831
Strony: 831-842
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przedstawiona została problematyka i przesłanki podejmowania decyzji innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Decyzje innowacyjne dotyczą przyszłości, niezbędne jest więc prognozowanie zmian, które wystąpić mogą na rynku. W publikacji przedstawiono strategiczny wymiar decyzji innowacyjnych oraz czynniki, jakie wpływają na ich podejmowanie.

INNOVATION DECISIONS IN THE ENTERPRISE
Summary
Every economic entity undertakes a number of complex actions the purpose of which is to accomplish strategic goals. That complex range of strategic undertakings includes pro-innovation actions related to creating and implementing innovation which allow to gain advantage over competitors as well as achieve projected strategic goals and at the same time market success. The role of innovation decisions have been presented in this article.