Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska 391
Strony: 391-402
pdf pełen tekst

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza dualnego charakteru papieru wartościowego jako instrumentu prawnego i instrumentu finansowego. W analizie wykorzystano przykład weksla jako papieru wartościowego. Weksel jest dobrze znanym instrumentem rynków finansowych na całym świecie. Z punktu widzenia prawnego – to zdefiniowany papier wartościowy będący bezwarunkowym wezwaniem do zapłaty, z punktu widzenia finansów – to kategoria aktywów finansowych. Jak w żadnym innym papierze wartościowym w wekslu jest widoczny zarówno finansowy jak i prawny charakter papieru wartościowego. Autorzy w swojej analizie zwracają uwagę, że właśnie te dystynkcje mają istotne znaczenie dla pojęcia i treści papieru wartościowego.

ECONOMIC AND LEGAL NATURE OF SECURITIES
Summary
The aim of the paper is to analyze the dual nature of securities as legal and financial instruments. For the purpose of analysis bills of exchange are used as an example of securities. Bills of exchange constitute a well known instrument used on financial markets all over the world. From the legal point of view they are defined as securities functioning as an unconditional call for payment whereas from the financial perspective they constitute a form of assets. No other type of securities displays simultaneously both financial and legal nature. In their analysis the authors observe that these distinctions are particularly significant for the concept and contents of securities.