KONFERENCJA
PLANOWANIE WIELOLETNIE
EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW PUBLICZNYCH
BENCHMARKING
WNEiZ

prof. dr hab. Teresa Lubińska, Uniwersytet Szczeciński – Przewodnicząca

Marian Banaś, Ministerstwo Finansów

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Marek Chrzanowski, Szkoła Główna Handlowa

Tadeusz Dobek, „Finanse Komunalne”

dr hab. Zbysław Dobrowolski, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. US Sławomir Franek, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UW Przemysław Hensel, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Dr hab. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jan Turyna, Uniwersytet Warszawski

dr Marek Zwolankowski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski, Członek Rady Polityki Pieniężnej