KAMPUS Mickiewicza 64

STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunki studiów:
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
TURYSTYKA I REKREACJA 
Rok studiów:
studia I stopnia:
I      II      III

studia II stopnia:
I   II