KAMPUS Mickiewicza/Cukrowa

STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunki studiów:
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA 
LOGISTYKA
LOGISTYKA INŻ. 
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKA I REKREACJA 
Rok studiów:
studia I stopnia:
I      II      III      IV

studia II stopnia:
I   II