WNEiZ
WNEiZ
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
The WCE® coordinator - Marta Hozer-Koćmiel has been granted a NCN project no 2015/17/B/HS4/00930, titled ‘Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014’ (The change of the labour market women’s position. Analysis of the situation in Poland against EU in the years 2002-2014). The project has been directed by prof. Dorota Witkowska from the University of Lodz, who also is a member of the Winnet Centre of Excellence® network.


Jak do nas trafić


mapa wneiz