Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Niektóre zajęcia odbywają się naprzemiennie i są oznaczone terminem  "Tydzień 1"  i  "Tydzień 2" .
pdf Oznaczenie tygodni tydzień1 / tydzień2 w sem. zimowym 2019 / 2020 - zajęcia przy ul. Mickiewicza i Cukrowej» PLAN ZAJĘĆ - studia stacjonarne »Języki obce »

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego
  1. Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w planowanych terminach.
  2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Udział w obozie sportowym zalicza odpowiedni semestr.
  4. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej
  5. Plany zajęć z w-f na rok akad. 2018/2019 (sem. zimowy) na stronie: Studium Wychowania Fizycznego US
  6. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.

Jak do nas trafić


mapa wneiz