Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
E-Dziekanat Dziekanat ds. studenckich informuje, że w terminie od 06.12.2016 r. do 12.12.2016 r. w systemie E-dziekanat zostanie uruchomiony drugi etap zapisów na specjalności według zmodyfikowanej oferty:

  - dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunku Finanse i rachunkowość, którzy w terminie pierwotnym nie wybrali żadnej specjalności albo wybrali specjalność inną niż: Doradztwo finansowo-księgowe
Kolejny wybór odbywa się pomiędzy dwoma specjalnościami: Doradztwo finansowo-księgowe oraz Rachunkowość finansowa i auditing, przy czym specjalność Rachunkowość finansowa i auditing będzie uruchomiana w przypadku zapisu co najmniej 20 osób,

- dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunku Zarządzanie, którzy w terminie pierwotnym nie wybrali żadnej specjalności albo wybrali specjalność inną niż: Strategiczne zarządzanie marketingowe
Kolejny wybór odbywa się pomiędzy dwoma specjalnościami: Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach oraz Strategiczne zarządzanie marketingowe, przy czym specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach będzie uruchomiana w przypadku zapisu co najmniej 20 osób,

Prosimy o sprawdzenie w systemie E-dziekanat zatwierdzonych wyborów z terminu pierwotnego

Jak do nas trafić


mapa wneiz