Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

W związku z wyjazdem na konferencję dr hab. Jarosława Korpysy,  w dniu  28 – 29 listopada br. zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Ekonomia Menedżerska dla kierunku Ekonomicznego – Prawnego, wykład z przedmiotu Mikroekonomia dla kierunku Gospodarka Nieruchomościami oraz konsultacje.

Zajęcia te zostaną odrobione w następujących terminach:
4.12.2017, godz. 10:15 (s. P7) – ćwiczenia Ekonomia Menedżerska

12.12.2017, godz. 10:15 (s. 3 IEP) – wykład Mikroekonomii

19.12.2107, godz. 10:15 (pok. 410) – konsultacje

Ponadto dodatkowy wykład z przedmiotu Mikroekonomia dla kierunku Gospodarka Nieruchomościami odbędzie się w dniu 9.01.2018 godz. 10:15 (s. 3 IEP)

Jak do nas trafić


mapa wneiz