Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
E-Dziekanat Dziekanat ds. studenckich informuje, że w terminie od 22.11.2017 r. do 29.11.2017 r. w systemie E-dziekanat odbędą się zapisy na:
 

- specjalności (zakładka wybór/specjalności) dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunków:
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie

- lektorat z języka obcego (zakładka wybór/przedmioty)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z kierunku Economics and IT Applications,
dla studentów I roku studiów stacjonarnych  II stopnia z kierunków:
-- Ekonomia
-- Finanse i rachunkowość 
-- Rynek nieruchomości

- blok przedmiotów (zakładka wybór/przedmioty)
dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunku Rynek nieruchomości


- seminaria licencjackie / magisterskie (zakładka wybór/promotorzy)
dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia za wyjątkiem studentów z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (przy wyborze promotora nie jest ważna kolejność zapisów tylko średnia uzyskana w trakcie studiów),

dla studentów I roku studiów stacjonarnych  II stopnia (przy wyborze promotora nie jest ważna kolejność zapisów tylko ilość punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji na studia).


Informacje na temat specjalności / bloków przedmiotów można uzyskać przeglądając plan studiów i sylabusy dla kierunku, korzystając ze strony wneiz.pl/plany-studiow-i-sylabusy

Jak do nas trafić


mapa wneiz