Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US informuje, że w terminie od 11.12.2019 r. do 16.12.2019 r. w systemie E-dziekanat odbędą się zapisy na rok akademicki 2019/2020 na:

 – specjalności (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-specjalności)
  Kierunek:
 • Ekonomiczno-Prawny I rok II stopień
 • Finanse i Rachunkowość I rok II st. studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Informatyka i Ekonometria I rok II stopień
 • Turystyka i Rekreacja 1 rok II st. kampus Cukrowa

blok przedmiotów (w menu sytemu e-dziekanat -wybory/wybór-przedmioty-zmień moduł)
  Kierunek:
 • Gospodarka nieruchomościami 2 rok
 • Rynek Nieruchomości
 • Zarządzanie 1 rok II st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

przedmiot do wyboru (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-przedmioty-zmień moduł)
Kierunek:
 • Ekonomiczno-Prawny 1 rok II stopień
 • Finanse i Rachunkowość 1 rok I st. studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Turystyka i Rekreacja 2 rok I st. kampus Cukrowa
 • Turystyka i Rekreacja 2 rok I st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Zarządzanie 1 rok I st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

lektorat z języka obcego (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-przedmioty-zmień moduł)
  Kierunek:
 • Ekonomia 1 rok II st. kampus Mickiewicza
 • Economics and IT Aplications 1 rok
 • Ekonomiczno-Prawny 1 rok I stopień
 • Ekonomiczno-Prawny 1 rok II stopień
 • Finanse i Rachunkowość 1 rok II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Gospodarka Przestrzenna 1 rok
 • Rynek Nieruchomości 1 rok
 • Turystyka i Rekreacja 1 rok II st. kampus Cukrowa
 • Logistyka 1 rok II st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Informujemy, że uruchomienie specjalności, której wybór dokonywany jest w trakcie studiów, następuje przy liczbie studentów nie mniejszej niż 20.

Informacje na temat specjalności / modułów można uzyskać przeglądając plan studiów dla kierunku, korzystając ze strony:Plany studiów i sylabusy

Informacje w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów dostępne są pdfw dokumencie

Jak do nas trafić


mapa wneiz