Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Zawiadamiamy o obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 16A.
    Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej, realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie: od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

W załączeniu pdfInstrukcja dla uczestników szkolenia BHP

Szczegóły na stronie: uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

Jak do nas trafić


mapa wneiz