Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

W związku z wyjazdem dr M. Mojsiewicz, zajęcia planowane w dniach 07-08 XI 2019 odbędą według następującego porządku:

  • na kierunku informatyka i ekonometria
    gr. 500: laboratoria z przedmiotu demometria z dnia 07.11.2018 zostaną odrobione 28.11.2019 w godzinach 12-14
    gr 340: wykład z przedmiotu podstawy demografii (gr. 340) z dnia 07.11.2019 zostanie odrobiony 05.12.2019 w godzinach 12-14

  • na kierunku gospodarka nieruchomościami
    grupa 250, 251: wykład z przedmiotu demografia z dnia 08.11.2019 zostanie odrobiony 25.11.2019 w godzinach 8:30-10:00
    UWAGA gr. 250 – zajęcia ze statystyki matematycznej z dnia 08.11.2019 w godz. 10-14 odbędą się zgodnie z planem.
Konsultacje dr M. Mojsiewicz w dniu 08.11.2019 są odwołane.

Jak do nas trafić


mapa wneiz