Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Ze względu na wyjazd na konferencję EBES do Lizbony dr Magdaleny Soboń, odrobienie zajęć z bieżącego tygodnia odbędzie się wg następującego schematu:
  1. zajęcia ze środy 9.10.2019:
    grupa 410 Komunikacja i media społecznościowe (wykład) – środa 30.10.2019 g.12.00 s.03
  2. zajęcia z czwartku 10.10.2019:
    grupa 590 Management of health care systems (ćwiczenia) – środa 4.12.2019 g.8.30 s.0103

    grupa 510 Benchmarking (ćwiczenia) – środa 11.12.2019 g. 8.30 s.0103

    grupa 310 Ekonomika usług (ćwiczenia) – środa 18.12.2019 g. 8.30 s.0103

Jak do nas trafić


mapa wneiz