Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Przedmiot: Prognozowanie  (dr Barbara Batóg)
Studenci kier. Gospodarka nieruchomościami, III rok

odrabianie wykładu z 2.10.2019 odbędzie się 9.10.2019 o 8.30 w s.107
odrabianie wykładu z 16.10.2019 odbędzie się 23.10.2019 o 8.30 w s.107

Jak do nas trafić


mapa wneiz