Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Studenci z II,III i IV roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu w celu podpisania aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach (aneks dotyczy zmiany Regulaminu studiów).

Jak do nas trafić


mapa wneiz