Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Wykład z 9.01.2019, 10-12, Public management, II st. II rok odbędzie się 11.01.2019, 10-12, s.06

Ćwiczenia z 9.01.2019, 12-14, Economics and IT Applications, I st. I rok odbędą się 23.01.2019, 14-16, s.017

Konsultacje u p. dr Barbary Batóg z 9.01.2019 odbędą się 10.01.2019, godz. 12-12.45.

Jak do nas trafić


mapa wneiz