Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Zajęcia z dr. hab. Rafałem Nagajem z dnia 11.12.2018 dla gr. 510 (Ek) i grup 11 i 12 (E-P) są przełożone na terminy według następującego harmonogramu:

"Historia myśli ekonomicznej" gr. 510 (Ek., 2rok 2st.) - 06.12.2018, g. 12.15-13.45, sala 017

"Podstawy ekonomii" gr. 11 i 12 (E-P, 1rok 1st.) - 05.12.2018, g. 16.00-17.30, sala 0203

Jak do nas trafić


mapa wneiz