Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Wszyscy studenci I r. I i II stopnia są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Studenci studiów I stopnia odbywają szkolenie teoretyczne i praktyczne.
szkolenie teoretyczne odbywa się w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00 do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00
pdf Ważne informacje nt. szkolenia BHP
Szczegóły na stronie: www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us

Studenci studiów II stopnia odbywają tylko szkolenie teoretyczne
szkolenie teoretyczne odbywa się w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00 do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00
pdf Ważne informacje nt. szkolenia BHP
Szczegóły na stronie: www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us

Jak do nas trafić


mapa wneiz