Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
dot. seminarzystów prof.zw.dr hab. Leona Dorozika
Ostatni termin obrony prac licencjackich i magisterskich u prof. zw. dr hab. Leona Dorozika wyznaczony został na piątek 28.09.br. na godz. 9.30.

Jak do nas trafić


mapa wneiz